Niks bijzonder...

Maandag was het geen school:-).  Dinsdag hebben we eerst turnen gehad van Marjolijn. We deden trefbal de hele les. Daarna heeft het 6de aan het jaarboekje gewerkt. En het 5de heeft instructie gehad over tt (tegenwoordige tijd), vt (verleden tijd) en over het vd (voltooid deelwoord). In de namiddag zijn we begonnen aan de synthese over de verschillende tijdperken. Het doel is dat anderen de synthese die wij hebben gemaakt moeten invullen. Dus elk groepje geeft een lesje over hun historische periode. Woensdag  kreeg het 6de een instructie over het soortelijk gewicht. Beide leerjaren begonnen die dag ook aan contact 16 van Frans. Na de speeltijd hadden we godsdienst/zedenleer. Donderdag had het 5de instructie over ruimtefiguren en over breuken vermenigvuldigen en delen. Het 6de kreeg instructie over vlakke figuren omstructureren. Vrijdag was het weer tijd voor een eindtoets van taal. De laatste speeltijd van de dag vandaag (vrijdag) hebben we geoefend voor de verassing van maandag. Volgende week meer!

Maguil en Merel

Reactie schrijven

Berichten: 0