Vanalles wat...

We hebben weer heel wat gedaan deze week. 

Tijdens de pandaraad werd beslist om met het geld uit onze klaskas, twee grijpstokken te kopen, zodat we de speelplaats kunnen opruimen. Er werden dan ook al 3 zakken afval opgeruimd, uit eigen initiatief! Maar waar moet dat afval nu? Tijd om te leren recycleren! 

Eline stelde haar hondje voor, ze had thuis wat voorbereid en vertelde ons dit samen met haar schattig hondje. 

We zijn (zoals iedere week) aan de slag gegaan met de doe-dozen, hier zijn we altijd erg enthousiast over. Dit zijn dozen, waar in vaardigheden zitten die de kinderen moeten leren vb: omgaan met gereedschap (deze keer zijn het hamers en nagels), de weg vinden op het schooldomein of kunnen werken met de klas/school maquette....

En als afsluiting van de week hebben we poppenkast gespeeld. We maakten eerst zelf leuke poppetjes en toonden deze dan aan de hand van een 'toneeltje' aan de anderen.